fbpx

SHOP NEAR YOU

Privatlivspolitik

Gældende fra 17/1/2024

Persondatapolitik 17 Januar 2024

1 Generelt

1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger (“persondatapolitik”) beskriver, hvorledes SHOP NEAR YOU ApS indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til SHOP NEAR YOU  ApS eller som indsamles via SHOP NEAR YOU  hjemmeside: www.shopnearyou.dk (“hjemmesiden”).

1.3 SHOP NEAR YOU  ApS er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til SHOP NEAR YOU  ApS vedrørende denne persondatapolitik kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

1.4 SHOP NEAR YOU  ApS beskytter dine oplysninger med fysiske, elektroniske og administrative midler. Du bør altid beskytte personlige oplysninger, når du har forbindelse til internettet. Som et minimum bør du udskifte dine adgangskoder ofte, benytte en kombination af tal og bogstaver samt sørge for, at din browser er sikker.

Hvilke personoplysninger indsamler SHOP NEAR YOU  ApS, til hvilke formål og retsgrundlaget for behandlingen 2.1 Besøg på hjemmesiden (Cookiepolitik)

2.1.1 Når du besøger SHOP NEAR YOU  ‘s hjemmeside indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se OBS vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering og undlade videre brug af hjemmesiden. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

2.1.2 Hjemmesiden anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering 2.1.3 Generelt forsøger PIGGIEE at minimere personoplysninger, som samles ind.

Følgende oplysninger indsamles automatisk:

Tekniske logfiler
Vores tjenester er hostet hos Simply.com

Når du besøger vores sider logges tekniske informationer sådan som IP-adresse, hvilken side du efterspurgte, og hvilken data som blev sendt sammen med forespørgslen (eksempelvis information om enhed og nærlæsere) til system- og applikationslog-filer. Vi benytter denne information for at overvåge vores tjenester, finde fejl og misbrug.

Statistik og adfærds-tracking

Vi benytter Google Analytics for bedre at forstå, hvordan folk benytter vores tjenester, bl.a. hvilke sider de går ind på, hvad de klikker på, hvor de kommer fra og tekniske oplysninger om enheden, de bruger. Vi har ikke selv mulighed for at identificere individer i dette datagrundlag.

Retsgrundlaget for opbevaring af disse oplysninger er legitim interesse.

Google tilbyder en browsertillæg som blokerer Analytics generelt: https://support.google.com/analytics/answer/181881

Sociale medier

På vores app kan du linke til/benytte Del-knap til Facebook. Du skal være opmærksom på, at, hvis du gør det, modtager Facebook tekniske data om din browser, IP-adresse, samt hvilke sider du besøger.

Når du benytter facebook, er det deres cookie-regler, der gælder. Du kan læse mere om disse cookie-regler her:

https://www.facebook.com/about/privacy/

Vi anvender Facebook-pixels, for at kunne forbedre vores annoncer til de besøgende, som har besøgt hjemmesiden og som har en Facebook-profil. Igennem Facebook-pixels indsamler vi data om din adfærd på vores hjemmeside.

2.1.4 Formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at PIGGIEE ApS kan varetage sine interesser i at forbedre hjemmesiden.

2.1.5 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.2 Brugeroprettelse

2.2.1 Når du opretter dig som bruger (opretter en konto), indsamler SHOP NEAR YOU  ApS de oplysninger, du selv afgive, bl.a. cvr-nr, navn, adresse, land, gyldig og verificeret e-mailadresse og telefonnummer. Desuden indsamler SHOP NEAR YOU  ApS oplysninger om, hvilke genstande du ser på, køber eller sælger, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra indtastningen er foretaget.

2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f samt Straffelovens §290.

2.3 Nyhedsbrev
2.3.1 Når du tilmelder dig 
SHOP NEAR YOU  nyhedsbreve, indsamles oplysninger om din e-mailadresse.

2.3.2 Formålet er at varetage SHOP NEAR YOU  interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig samt tilbyde dig den særlige fordel, der er forbundet med nyhedsbrevsabonnementet, nemlig at modtage relevant information om f.eks. nye indkøbssteder samt nye indkøbssteder i kategorier, som du har udvist interesse for (elektronisk markedsføring).

2.3.3 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f. 3 Modtagere af personoplysninger

3.1 Som udgangspunkt videregives dine data aldrig til tredjepart, med mindre du udtrykkeligt har bedt om det.

3.2 SHOP NEAR YOU  videregiver dog de fornødne personoplysninger til de nødvendige samarbejdspartnere (f.eks. de butikker du handler i).

3.3 Oplysningerne kan bl.a. være varekategori.

3.4 Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på SHOP NEAR YOU  ApS’s vegne. SHOP NEAR YOU  ApS anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet drift af økonomisystem, mailsystem, mailfilter, telefonsystem samt teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden. Disse virksomheder er databehandlere, og under SHOP NEAR YOU  ApS’s instruks behandler de data, som SHOP NEAR YOU  ApS er

dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med SHOP NEAR YOU  ApS og er underlagt fortrolighed om disse. SHOP NEAR YOU  ApS har indgået skriftlige databehandleraftaler med databehandlere, der behandler personoplysninger på PIGGISHOP NEAR YOU ApS’s vegne.

3.5 Flere af disse databehandlere, Microsoft, Google, AgileCRM og MailChimp, er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

4 Dine rettigheder

4.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal SHOP NEAR YOU  ApS som dataansvarlig oplyse dig om dine rettigheder.

4.2 Indsigtsretten

4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode SHOP NEAR YOU  ApS om indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.2.2 Du kan få adgang til de personlige oplysninger, SHOP NEAR YOU  ApS har registreret om dig ved at skrive mail til PIGGIEE ApS på info@piggiee.dk.

4.2.3 Du kan altid kontakte SHOP NEAR YOU  ApS , hvis du har ændringer eller spørgsmål til dine oplysninger.

4.2.4 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som SHOP NEAR YOU  ApS behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du først sende en skriftlig anmodning til stefan@juicedupmedia.com. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

4.2.5 Jf. Datatilsynets anvisninger er prisen for ovenstående 10 kr. inkl. moms pr. påbegyndt side, der udleveres.

4.3 Retten til berigtigelse

4.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som SHOP NEAR YOU  ApS har registreret om dig.

4.3.2 Du kan altid kontakte SHOP NEAR YOU  ApS , hvis du har andre ændringer eller spørgsmål til dine oplysninger.

4.4 Retten til sletning

4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af SHOP NEAR YOU  , f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og SHOP NEAR YOU  ApS ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at SHOP NEAR YOU  ApS kan overholde sine retslige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er SHOP NEAR YOU  ApS ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

4.4.2 I tilfælde af, at du ønsker alle eller visse af dine personoplysninger slettet af SHOP NEAR YOU  , og det af en af ovenstående årsager ikke er muligt, vil PIGGIEE ApS i stedet opbevare dine oplysninger beskyttet og med stærkt begrænset adgang.

4.5 Retten til dataportabilitet

4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet SHOP NEAR YOU  ApS , udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har også ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.6 Retten til indsigelse

4.6.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod SHOP NEAR YOU  ApS’s behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette SHOP NEAR YOU  ApS’s direkte markedsføring.

4.6.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som SHOP NEAR YOU  ApS foretager på grundlag af vores legitime interesser jf. pkt. 2.1-2.4.

4.7 Retten til at tilbagekalde samtykke

4.7.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet SHOP NEAR YOU  ApS til en given behandling af personoplysninger, herunder tilmelding til nyhedsbrev og elektronisk markedsføring. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, skal du skrive mail til SHOP NEAR YOU  ApS på stefan@juicedupmedia.com.

4.8 Retten til at klage

4.8.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over SHOP NEAR YOU  behandling af dine personoplysninger. Klagen kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 3319 3200.

5 Sletning af persondata

5.1 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbrev slettes, når dit samtykke hertil trækkes tilbage, medmindre AUK har et andet lovmæssigt grundlag for behandling af oplysningerne.

6 Sikkerhed

6.1 SHOP NEAR YOU  ApS har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2 Kun de af SHOP NEAR YOU  ApS’s medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

7 Kontaktoplysninger
7.1 
SHOP NEAR YOU  ApS er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden.

7.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik eller ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 4, kan du kontakte:

SHOP NEAR YOU  ApS Dyssevænget 23
3300 Frederiksværk
Tlf.: 71967997
Mail: info@juicedupmedia.com

8 Ændringer i persondatapolitikken

8.1 Såfremt SHOP NEAR YOU  ApS foretager ændringer i persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved at PIGGIEE ApS fremsender mail til dig om ændringerne.

8.2 Hvis du har tilmeldt dig nyhedsbrev vil du blive orienteret om ændringerne i politikken ved udsendelse af et nyhedsbrev herom, til din registrerede e-mailadresse.

9 Versioner
9.1 Dette er version 1 af 
SHOP NEAR YOU  persondatapolitik dateret den 3. december 2020.